De taalzolder in Hoorn

Welkom bij De Taalzolder

Sommige kinderen pakken taal op school gemakkelijk op. Andere kinderen hebben wat meer hulp nodig. Bij De Taalzolder begeleiden we kinderen vanaf groep 4 bij technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. Kinderen die om wat voor reden dan ook op school een achterstand hebben of dreigen te krijgen met lezen en spelling, kunnen bij ons terecht voor extra taalles. Ook kinderen met dyslexie hebben baat bij onze aanpak.
We hebben aandacht voor uw kind en bieden de rust en structuur die in de drukke klas vaak ontbreekt. Zo kan uw kind op zijn of haar niveau grote stappen zetten.


Heeft uw kind hulp nodig?

De Taalzolder begeleidt bij:

SPELLING

Goed kunnen spellen geeft uw kind vertrouwen. Maakt uw kind nu steeds fouten? Met een duidelijke instructie en consequente aanpak gaat de spelling zichtbaar vooruit.

 

TECHNISCH LEZEN

Niet bij ieder kind verloopt het proces van leren lezen even soepel. Leest uw kind erg langzaam en/ of maakt uw kind veel fouten? Wacht niet te lang met extra begeleiding.

 

BEGRIJPEND LEZEN

Uw kind kan al aardig lezen, maar als je vraagt waar de tekst nu echt over ging dan kan hij/zij dit niet uitleggen. Herkent u dit? In onze begeleiding zetten we de vier V’s in.

 

Is taal niet je sterkste kant?

De Taalzolder helpt je graag!

Heeft uw kind moeite met spellen of lezen?

Sommige kinderen kunnen het lees- of spellingniveau in de klas niet goed bijbenen.
Uw kind heeft bijvoorbeeld tijdelijk minder onderwijs gehad of gewoon wat minder gevoel voor taal. Ook de omgevingsgeluiden in de klas kunnen een rol spelen. Kan uw kind wel wat extra hulp gebruiken? Dan biedt De Taalzolder dat steuntje in de rug.


De Taalzolder helpt je!

We gaan één op één met uw kind aan de slag. Op deze manier kunnen we meteen bijsturen. Door gerichte feedback weten kinderen wat goed of fout ging. Wij maken in onze begeleiding gebruik van methoden, die hun effect in de praktijk hebben bewezen. 

Onze kernwaarden zijn:

Individuele aandacht, heldere instructie, ordenen van leerstof, creëren van rust. We geven positieve feedback en zorgen ervoor dat het geleerde ook op school toegepast kan worden.

Begrijp je soms niet wat je leest?

De Taalzolder helpt je graag!

Nieuws


Impressie van De Taalzolder

De Taalzolder is gevestigd aan Keern 33L in Hoorn. In dit monumentale pand, dat gebouwd werd tussen 1899 en 1901, zat vroeger een landbouwproefstation.

De sfeer op De Taalzolder is huiselijk en gezellig.