De taalzolder in Hoorn

Onze begeleiding

 

Begeleiding bij spelling, technisch lezen en begrijpend lezen 

WAT IS SPELLING?
Het opschrijven van de woorden en zinnen op de juiste manier noemen we spelling. Bij spellen zet je de klanken om in lettertekens. In groep 3 is dat nog overzichtelijk. Je schrijft het woord zoals je het hoort of uitspreekt. Daarna wordt het lastiger. Sommige klanken schrijf je op meerdere manieren én sommige letters spreek je op meerdere manieren uit. Dan komen dus de spellingregels om de hoek kijken. Door heldere instructie en veel begeleide oefening kun je je deze regels eigen maken en toepassen.

Ik wil hier graag begeleiding bij

WAT IS TECHNISCH LEZEN?
Het verklanken van woorden en zinnen, zonder er nog betekenis aan te geven, noem je technisch lezen. Het gaat dan vooral om de techniek die nodig is bij hardop lezen. Je kind moet een bepaalde leessnelheid hebben en niet teveel leesfouten maken.

Het technisch leesniveau wordt ieder half jaar getoetst. Bij de AVI-toets gaat het om het vlot en vloeiend lezen van tekst. Bij de Drie-Minuten-Toets (DMT) leest uw kind losse woorden op snelheid.

Ik wil hier graag begeleiding bij

WAT IS BEGRIJPEND LEZEN?
Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid op de basisschool. Daarbij gaat het erom dat uw kind begrijpt waar een tekst over gaat. De vaardigheid wordt uitgebreid beoordeeld in de CITO-toets. De scores op deze toets worden heel serieus genomen. Begrijpend lezen is namelijk een sleutelvaardigheid om andere vakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en biologie te kunnen begrijpen. Daarmee is het essentieel voor later schoolsucces.

Ik wil hier graag begeleiding bij