De taalzolder in Hoorn

Begeleiden met de vier V’s

In onze begeleiding zetten we de vier V’s in. Hiermee stimuleren we een soort helikopterview. Dit houdt in dat uw kind overzicht heeft over de tekst én het eigen lezen bewust kan sturen. Hardop denken speelt een hierbij een rol van betekenis.

De 4 V’s

Voorspellen: Waar denk je dat deze tekst over gaat?

Voorkennis gebruiken: Wat weet je zelf al over het onderwerp?

Visualiseren: Welke beelden komen er tijdens het lezen in je op?

Vragen stellen: Bij welke stukjes tekst heb je vragen?


Onze begeleiding bij begrijpend lezen

De vaardigheid om teksten letterlijk te begrijpen en te interpreteren is de basis van het begrijpend lezen. Het is een essentiële vaardigheid voor later succes. Of je nu groenteboer, leerkracht, automonteur of advocaat bent. Het kunnen lezen van teksten en handleidingen is voor al deze beroepen van belang.

Moeite met begrijpend lezen?

Uw kind kan inmiddels aardig lezen, maar als je vraagt waar de tekst nu echt over gaat dan kan uw zoon of dochter dit niet uitleggen. Herkent u dit? Veel kinderen worstelen hiermee. Ze hebben moeite om de hoofdgedachte en het thema uit een tekst te halen. Ze geven juist aandacht aan zaken die van ondergeschikt belang zijn. Ze zien geen verband tussen zin- en tekstdelen en hebben moeite met het achterhalen van de betekenis van moeilijke woorden.

Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid op de basisschool. Daarbij gaat het erom dat uw kind begrijpt waar een tekst over gaat. De vaardigheid wordt uitgebreid beoordeeld in de CITO-toets. De scores op deze toets, die uitgedrukt worden in het CLIB-niveau, worden heel serieus genomen. Begrijpend lezen is namelijk een sleutelvaardigheid om andere vakken, zoals verhaaltjessommen bij rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis en biologie te kunnen begrijpen. Daarmee is het essentieel voor later schoolsucces.

4 voorwaarden voor leesbegrip

1 Een grote woordenschat

2 Kennis van de wereld

3 Vlot kunnen lezen 

4 Leesplezier

Tekstbegrip in het dagelijks leven

Ook in het dagelijks leven wordt voortdurend een beroep gedaan op tekstbegrip van uw kind. Denk aan nieuwsberichten in kranten, gebruiksaanwijzingen bij een apparaat,  ondertitels op tv, informatie op verpakkingsmateriaal en spelregels bij een bordspel. Voor alles moet uw kind de inhoud van de tekst kunnen snappen.