De taalzolder in Hoorn

Spellingsprint

Het doel van onze begeleiding is het ontwikkelen van spellingbewustzijn bij uw kind. Dit doen we door de spellingmoeilijkheid in een woord te bespreken. In onze begeleiding gebruiken we de methode Spellingsprint. Deze methode is naast elke andere schoolmethode te gebruiken. Spellingsprint is een oefenprogramma waarbij we trainen met het automatiseren van spellingcategorieën. Dat zijn soorten woorden met dezelfde spellingmoeilijkheid. Het accent ligt op de voortgezette spelling. Indien noodzakelijk vindt de eerste 15 weken herhaling en inslijping van aanvankelijk spellen plaats. Uw kind werkt niet met de computer, maar schrijft de woorden altijd zelf op. Zo onthoudt uw kind de spelling beter.

Stappenplan spelling

1 Ik zeg het woord hardop en luister ernaar.

2 Ik deel het woord op in klankgroepen.

3 Ik luister goed naar elk klankgroep.

4 Wat hoor ik? Welke spellingafspraak hoort hierbij?

5 Ik schrijf het woord op.

6 Ik controleer of dat wat er staat klopt met het woord dat ik hoor.


Onze begeleiding bij spelling

Het opschrijven van woorden en zinnen op de juiste manier, noemen we spelling. Het is een belangrijke vaardigheid waar kinderen op de basisschool al vroeg mee beginnen.
 

Vind je spelling moejluk?

In groep 3 is uw kind alleen nog met klankzuivere woorden bezig. Je schrijft het woord dan zoals het klinkt. Bijvoorbeeld ‘boek’, ‘trap’ of ‘boomhut’. Vanaf groep 4 worden de woorden langer, komen verschillende spellingcategorieën aan bod en krijgen kinderen te maken met spellingregels. Kinderen met spellingproblemen hebben vaak moeite met het onthouden en toepassen van deze regels. Vaak schrijven kinderen met spellingproblemen fonetisch. Ze blijven het woord schrijven zoals ze het horen of uitspreken, bijvoorbeeld moejluk in plaats van moeilijk.

Het opschrijven van de woorden en zinnen op de juiste manier, noemen we spelling. Een belangrijke vaardigheid, waar kinderen op de basisschool al vroeg mee beginnen. Tegelijk met het leren lezen, gaan zij aan de slag met het schrijven van letters en korte woordjes. Kinderen doen twee keer per jaar een CITO spellingtoets.

Om verhalen te schrijven en werkstukken te maken, moet je goed kunnen spellen. Het schrijven van tekst is een communicatieve vaardigheid, die je dagelijks in de praktijk brengt. Als je dit niet goed beheerst, begrijpen anderen niet wat je geschreven hebt. Daarom is het van belang dat uw kind foutloos leert spellen.

Kernonderdelen spelling

Met de juiste aandacht en aanpak helpen we met het verbeteren van de spelling van uw kind. Dit vraagt om expliciete training van:

1 Benoemen van letters en klanken, opschrijven en indelen naar soort.

2 Op het gehoor onderscheiden van op elkaar lijkende klanken zoals eu, ui, uu, u. 

3 Op het gehoor analyseren en correct spellen van klankzuivere woorden. 

4 Uitspreken van woorden in 2, 3 of 4 klankgroepen, benoemen van de klank aan het einde van de klankgroep en benoemen van de regel die daarbij hoort (stoken, kapstokken, regenjassen).

5 Indelen van woorden in de juiste categorieën zoals woorden met be-/ge-/ver-, ng/nk, -je/tje, -lijk, -ig)

6 De regels van de werkwoordspelling vanaf groep 6.