De taalzolder in Hoorn

Over ons

 

De Taalzolder is een initiatief van Elke van den Elsen en Lieke Schermer.
We begeleiden kinderen vanaf groep 4 tot en met de tweede klas van de middelbare school bij technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. Kinderen die om wat voor reden dan ook op school een achterstand hebben of dreigen te krijgen met lezen en spelling kunnen bij ons terecht voor extra taalles. Ook kinderen met dyslexie hebben baat bij onze aanpak.


Onze kernwaarden

Individuele aandacht, heldere instructie, ordenen van leerstof, creëren van rust. We geven positieve feedback en zorgen ervoor dat het geleerde ook op school toegepast kan worden.

Nu is de tijd rijp om met mijn ervaringen, en die van Elke, een eigen weg te kiezen in het begeleiden van alle kinderen die, om wat voor reden dan ook, individuele aandacht, meer structuur en extra oefening nodig hebben bij het bevorderen van (begrijpend) lezen en spellen.’

Lieke Schermer

LIEKE SCHERMER

Lieke is van oorsprong leraar basisonderwijs en heeft altijd interesse gehad in het begeleiden van leerlingen die net wat meer ondersteuning en aandacht nodig hebben, dan in de klas geboden kan worden. Ze volgde de opleiding tot Remedial Teacher en heeft daarna kinderen op scholen begeleid met taalleerproblemen en dyslexie. Hierbij merkte ze dat alleen al de individuele ondersteuning en hulp bij het ordenen van de leerstof, veel verschil maakte.

Toen twee van haar eigen kinderen lees- en spellingproblemen bleken te hebben, heeft Lieke hen zelf begeleid en door de basisschool heen geloodst. Ook hierbij bleek individuele aandacht de helft van de oplossing en “structuur” het sleutelwoord.

Daarnaast heeft Lieke in de bibliotheek gewerkt en gezien met hoeveel enthousiasme kinderen iedere keer nieuwe boekjes uitkiezen, die passen bij hun belevingswereld en leesniveau. Hier werd haar opnieuw duidelijk hoe belangrijk (voor)lezen is voor de taalontwikkeling van kinderen.

06 270 94 452
lieke@detaalzolder.nl

Naast mijn werk als onderwijs- en toetsdeskundige, wil ik met De Taalzolder iets kunnen betekenen voor de kinderen die wat extra hulp kunnen gebruiken. Door ze de aandacht, ruimte en rust te bieden, die essentieel zijn om hun leesontwikkeling te stimuleren.’
Elke van den Elsen

ELKE VAN DEN ELSEN

Elke heeft ruim 20 jaar ervaring als onderwijs- en toetsdeskundige, waarvan de laatste 10 jaar als zelfstandig ondernemer. In haar rol als ontwikkelaar en trainer bij educatieve uitgeverijen, onderwijsinstellingen (basis- tot hoger onderwijs) en commerciële bedrijven werkte zij mee aan diverse onderwijsmethoden en toetsen. Nu mijn zoon op de basisschool zit, ervaar ik nog meer hoe belangrijk het is kinderen te ondersteunen in hun taalontwikkeling. De goede intenties van scholen en leerkrachten ten spijt: er is niet altijd de ruimte, rust en tijd om kinderen individueel de aandacht en begeleiding te geven die nodig is.

06 502 85 758
elke@detaalzolder.nl