De taalzolder in Hoorn

Onze tarieven

 

Wij adviseren u om minimaal 10 lessen te volgen. U kunt echter ook per les afspreken. De kosten voor een losse les bedragen dan €55,-. Dit geldt ook voor het onderzoek en de evaluatie. Wilt u voordeliger uit zijn? Kies dan voor onderstaand pakket.

Pakket

WAT
HOE
KOSTEN

Vaststellen hulpvraag/ probleemgebied

Kennismakingsgesprek

gratis

Signaleringsdictee met foutenanalyse, leesobservatie of toets begrijpend lezen

1 les van 1 uur

€45,-

Ontvangen rapport resultaten signaleringsdictee of leesonderzoek

Via email toegestuurd na sessie 1

€25,-

Wekelijks oefenen

10 lessen van 1 uur

€450,-

Evaluatieonderzoek

1 les van 1 uur

€45,-

Ontvangen evaluatieverslag

Via email toegestuurd na laatste les

€45,-