De taalzolder in Hoorn

Begeleid Hardop Lezen (BHL)

Wij werken met de methodiek BHL. Dit is een effectieve manier om het technisch lezen te verbeteren en tegelijk het leesplezier te vergroten. Het kind leest hardop een tekst en de begeleider luistert, moedigt aan en grijpt in als het nodig is. 

De kenmerken van BHL zijn: 

Vrije keuze: Uw kind kiest zelf de tekst of het boek. Het AVI-niveau is niet altijd leidend. Naast verhalende boeken, vinden kinderen informatieve teksten ook vaak leuk.

Afwisseling van leeswerkvormen: Iedere paar minuten wisselen we van werkvorm. 

Feedback met wacht-hint-prijs: Uw kind leert om zelf de leesfouten te ontdekken en te verbeteren. Dit versterkt het zelfvertrouwen.

Leesplezier stimuleren

• Kinderen zelf de teksten laten kiezen
• Kinderen succeservaringen laten opdoen
• Afwisselende werkvormen gebruiken
• Invullezen
• Voor-, koor- doorlezen
• Duolezen
• Echolezen
• Theater-/ toneellezen
• Lezen combineren met bewegen
• Blijven voorlezen aan kinderen


Onze begeleiding bij technisch lezen

Het verklanken van woorden en zinnen, zonder er nog betekenis aan te geven, noem je technisch lezen. Het gaat dan vooral om de techniek, die nodig is bij het hardop lezen. Goed technisch kunnen lezen is een voorwaarde voor alle andere aspecten van lezen.

Loopt het leesproces niet soepel?

Niet bij ieder kind verloopt het proces van leren lezen even soepel. Er zijn kinderen die lang spellend lezen. De directe woordherkenning komt niet of weinig op gang. Daardoor blijft het leestempo laag en onthouden zij minder makkelijk wat ze gelezen hebben. Zij blijven lang hangen op hetzelfde niveau en komen niet tot tekstbegrip. Het gevolg hiervan is dat het leesplezier en de motivatie verdwijnen. Jammer natuurlijk. Als je er vroeg bij bent kun je dit voorkomen!

Soms gaat een kind met onvoldoende woordherkenning radend lezen. Hij of zij leest niet nauwkeurig en gokt wat er staat. De radende lezer is meestal een spellende lezer geweest en maakt nu te veel gebruik van de context.

Goed leren lezen is één van de hoofddoelen in het basisonderwijs. Het is essentieel voor later schoolsucces. Op school wordt ieder half jaar de technische leesvaardigheid van uw kind in kaart gebracht met de AVI-toets. Het AVI-niveau is een maatstaf voor de leesvaardigheid van kinderen en de moeilijkheidsgraad van boekjes. Er zijn 12 niveaus die gekoppeld zijn aan groep 3 t/m 7 in het basisonderwijs. Afhankelijk van de leesvaardigheid van uw kind loopt uw kind voor of achter op het niveau. Het is goed om het niveau te weten, maar belangrijker natuurlijk is dat uw kind plezier heeft in lezen.

De techniek van het lezen

Aanvankelijk lezen 
Al in groep 2 maken kinderen kennis met het alfabet en korte woordjes. In groep 3 beginnen kinderen met het verklanken van letters, eenlettergrepige woorden en korte zinnen.

Voortgezet technisch lezen
Vanaf groep 4 zijn de woorden en zinnen die kinderen moeten lezen, langer en moeilijker en er is meer aandacht voor intonatie bij het hardop lezen (voorlezen) van een tekst. Tempolezen blijft een belangrijk aandachtspunt tot en met groep 8.