De taalzolder in Hoorn

Onze werkwijze

 

1 AANMELDEN

U kunt zich telefonisch, per email of via het contactformulier bij ons aanmelden.
Hierna maken we een afspraak voor een kennismaking.


2 KENNISMAKING

De kennismaking vindt plaats bij de Taalzolder. Zo krijgt u meteen een eerste indruk.
Voorafgaand vult u thuis een gespreksformulier in. Dit formulier bevat vragen over persoonsgegevens en schoolvaardigheden van uw kind. U krijgt het via email toegestuurd. De belangrijkste informatie vindt u gewoon in het rapport of voortgangsverslag van de school van uw kind.

De kennismaking is geheel vrijblijvend. Na afloop van het gesprek stellen we de hulpvraag van uw kind vast. U beslist daarna of u het begeleidingstraject wilt starten.


3 BEGELEIDING

Wij willen een zo compleet mogelijk beeld van uw kind hebben en sluiten graag aan bij de aanpak van uw school. Daarom nemen we aan het begin van ieder traject graag kort contact op met de leerkracht van uw kind.

Om het beginniveau vast te stellen voeren we eerst een kort spelling- of leesonderzoek uit. De resultaten ontvangt u na afloop van de eerste les via email.

Daarna volgt uw kind 10 lessen.

 

      Iedere les is als volgt opgebouwd:

Terugkijken

Wat hebben we vorige les gedaan?

Lesdoel uitleggen

Wat gaan we deze les doen?

Instructie

We geven een duidelijk instructie over de theorie in deze les.

Samen oefenen

We oefenen eerst samen en laten uw kind veel hardop uitleggen.

Zelf oefenen

We laten uw kind daarna zelf oefenen op het juiste niveau.

Reflectie

We geven na afloop eenvoudige feedback op de uitvoering van de taak en het verloop ervan.


     Klik hier voor de tarieven