De taalzolder in Hoorn

De kloof leesvaardigheid verbreedt, hoe kun je deze versmallen?

PISA monitort elke drie jaar de prestaties van leerlingen wereldwijd in leesvaardigheid, naast wiskunde en natuurwetenschappen. 

In oktober, november en december 2020 verschenen vier nieuwe rapporten die dieper ingaan op de resultaten van PISA-2018 op het gebied van leesvaardigheidwelbevindenkansenongelijkheid en toetsgedrag. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van PISA. PISA-2018 – PISA Nederland (pisa-nederland.nl)

Een belangrijke bevinding uit het onderzoek is dat de kansenongelijkheid in het onderwijs in de periode 2013- 2018 alleen maar is toegenomen. Leerlingen met hoogopgeleide ouders hebben meer onderwijssucces dan leerlingen met laagopgeleide ouders en ook leerlingen met een migratieachtergrond doen het minder goed in het voortgezet onderwijs dan leerlingen zonder migratieachtergrond.

Een verdiepende analyse bevestigt dat kinderen van lager opgeleide ouders tussen 2003 en 2018 ook minder sterke kansen hebben gekregen om uit te groeien tot een vaardige lezer. Als rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van ouderlijke hulpbronnen in huis, zoals klassieke literatuur, een computer en een plek om aan te leren en te studeren, versmalt de kloof. Dergelijke hulpbronnen vergroten de kans van kinderen van lager opgeleide ouders om uit te groeien tot een vaardige lezer.

Wij realiseren ons dat ook de leesbegeleiding, zoals wij deze aanbieden de kloof kan versmallen. Voor ons is het bevorderen van toegang voor iedereen het komende jaar, dan ook één van onze speerpunten. Wij zullen jullie op de hoogte houden van deze missie om onze begeleiding voor iedereen toegankelijk te maken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *